Schrijven voor kinderen

“Je hoeft toch alleen korte zinnen en simpele woorden te gebruiken?” Maar schrijven voor kinderen is veel meer dan dat! Een tekst moet leven, boeien, een goed verhaal bevatten én op het juiste taalniveau geschreven zijn. En dat vind ik een heerlijke uitdaging.

Taaleducatie

Mijn interesse voor jeugdcommunicatie groeide toen ik Toegepaste Taalwetenschap studeerde. Tijdens deze opleiding heb ik me namelijk verdiept in het hele proces van taalverwerving. Welke woorden kennen kinderen gemiddeld als ze 4 jaar zijn? Hoe leren we schrijven? Kunnen kinderen op 8-jarige leeftijd al complexe zinnen lezen en schrijven? 

Vooral het schrijfonderwijs wekte mijn interesse. Daarom wilde ik me hier meer in verdiepen! Ik besloot om vier maanden stage te lopen bij een onderzoeks- en adviesbureau gericht op kinderen, jongeren en het onderwijs. Hier deed ik onderzoek naar het schrijfonderwijs in het primair onderwijs en ontwikkelde ik een eigen schrijfles voor kinderen uit groep 8.

Dat was ontzettend tof en vooral heel leerzaam. Want hoe spreek je kinderen uit groep acht aan? Hoe maak je een schrijfles aantrekkelijk, leuk en interessant voor 12-jarigen? Door in te spelen op de belevingswereld van kinderen, de fantasie te prikkelen en concrete voorbeelden te gebruiken, weet ik nu.

Het eindresultaat van dit onderzoek:

Teksten voor kinderen 

Ik wil nog heel veel mooie producten maken voor deze doelgroep. Producten waar kinderen en jongeren iets van kunnen leren, maar wat ze bovenal ontzettend veel plezier geeft, zoals:

  • (Creatieve) projecten gericht op kinderen
  • Informatieve boeken voor kinderen
  • Lesmateriaal / educatief materiaal
  • Tijdschriften voor kinderen en jongeren
  • Prentenboeken
  • Edutainment
  • Concepten voor kinderen en jongeren

Zet jij een prachtig concept voor kinderen in de markt? Ben je bezig met een informatief kinderboek of verzorg je lesmateriaal? En kan je daar een enthousiaste freelance tekstschrijver bij gebruiken?

tekstschrijver Hoorn