Werkwijze tekstschrijver

Wat houdt de briefing in?

Doel en boodschap
Tekst en medium
Tone of voice
Afspraken

Tijdens de briefing bespreken we allereerst wat het doel is van de tekst. Wat wil je met de tekst bereiken en voor wie is de tekst bedoeld?

Ook bespreken we de tekstsoort. Is het een blog, een brochure, een website-tekst? Is de tekst bedoeld voor online of print? Per tekstsoort en medium is namelijk een andere schrijfstijl nodig. Daarnaast bespreken we de lengte van de tekst.

Welke stijl moet de tekst hebben? Is er al sprake van een teksthuisstijl? Geef je de voorkeur aan jij of u? Heb je voorbeelden van een tekst die je goed vindt? Daarnaast bespreken we of er al informatie beschikbaar is in de organisatie die ik kan gebruiken. Kan ik beter zelf research doen of is er iemand in de organisatie die ik kan interviewen voor informatie?

En uiteraard maken we een aantal afspraken over het aanleveren van de tekst, de controlemomenten, het budget en de facturering.